fbpx

Praktikud

Privaatsussätted

Rikardia Network OÜ (edaspidi “Rikardia” või “meie”) hindab kõrgelt iga oma kliendi (edaspidi „teie“) privaatsust. Selles privaatsusteates selgitame, milliseid andmeid me teie kohta kogume, miks seda teeme ja kuidas teie andmeid kasutatakse.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed tähendavad mis tahes andmeid, mida saab otseselt või kaudselt siduda teie kui üksikisikuga ning mida Rikardia kogub ja töötleb teenuste pakkumiseks ning täidab seadusest tulenevaid kohustusi.

Isikuandmeid saab koguda ühel järgmistest viisidest:

– kui edastate meile oma teenustega liitumisel oma kontaktandmed (sh nimi, e-posti aadress). Praktikute puhul lisaks ettevõtte andmed või isikukood, aadress, pangakonto andmed maksete edastamiseks.

– meie uudiskirjaga liitumisel.

Muude andmete kogumine

Kogume ka mitteisikuandmeid, s.o andmeid, mida ei saa konkreetse isikuga otseselt seostada (sugu, vanus, keelieelistus, asukoht). Neid andmeid kombineeritakse ja kasutatakse meie teenuste täiustamiseks. Selles privaatsuspoliitikas käsitletakse selliseid kombineeritud andmeid isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete jagamine kolmandate osapooltega

Andmetöötlejana on meil õigus isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad,  IT-teenusepakkujad, raamatupidajad, nõustamisteenuseid pakkuvad ettevõtted jt. Andmetöötlejana oleme isikuandmete vastutav töötleja. Tagame teenusepakkujate usaldusväärsuse, vastutame nende tegevuse eest ja oleme sõlminud nendega andmetöötluslepingud.

Kasutame Hotjarit selleks, et paremini mõista oma kasutajate vajadusi ning optimeerida teenust. Hotjar on tehnoloogiateenus, mis aitab paremini mõista oma kasutajate kogemusi. Hotjar kasutab küpsiseid ja muid tehnoloogiaid, et koguda andmeid kasutajate käitumise ja nende seadmete kohta ning salvestab teabe meie nimel pseudonüümseks muudetud kasutajaprofiilis. Hotjaril on lepinguga keelatud müüa Rikardia nimel kogutud andmeid.

Testi täitmiseks kasutame Typeform keskkonda. Testi täitmise vastused Typeform keskkonnas on isiksustamata, Rikardia keskkonnas vastuseid ei arhiveerita. 

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Saame kasutada kõiki kogutud isikuandmeid, et teavitada klienti uudistest, kampaaniatest ja eelseisvatest teenuse muudatustest. Kliendid, kes soovivad meie uudiskirjade meililoendist loobuda või ei soovi saada teavet neid huvitavate toodete kohta, võivad postitusloenditest igal ajal loobuda.

Nõustudes privaatsuseeskirjade tingimustega, annab klient Rikardiale nõusoleku oma andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võite oma nõusoleku igal ajal meie veebisaidil tühistada, saates meile kirjalikult taasesitatavas vormis päringu. Sellistel taotlustel ja nõusolekutel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

Säilitame isikuandmeid, kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, oma õiguste teostamiseks ja kaitsmiseks või kuni see on nõutud õigusaktide kohaselt.

Isikuandmete turvalisus

Rikardia võtab kõik ettevaatusabinõud (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) klientide isikuandmete kaitsmiseks. Ainult volitatud isikutel on juurdepääs isikuandmetele muudatuste tegemiseks ja nende töötlemiseks.

Turvalisus

Kõiki teie edastatud isikuandmeid peetakse konfidentsiaalseks teabeks. Krüpteeritud andmeedastuskanali kasutamine pankades tagab, et ostjate isikuandmed ja pangaandmed on kaitstud.

Kliendiandmete muutmine ja töötlemise lõpetamine

Kliendil on õigus oma kliendiandmetele juurde pääseda e-posti aadressil info@rikardia.com. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muudest õigusaktidest.

Privaatsuseeskirjade tingimused ja muudatused

Alustades meie veebisaidi kasutamist või täites püsikliendirakenduse, kinnitate, et olete tutvunud nende põhimõtete, tingimustega ja nõustute nendega. Jätame endale õiguse vajadusel muuta käesoleva privaatsuspoliitika üldtingimusi, teatades sellest kõigile püsiklientidele, kuid anname endast parima, et meie privaatsuspoliitikat ajakohastataks ja oleksite meie veebisaidil teile kättesaadavad.

Inimesed peaksid tegelema millegagi, milesse nad kirglikult suhtuvad, siis on nad päriselt õnnelikud. Miski muu ei tee neid sama õnnelikuks.

Elon Musk